Sari la conținut

Dicționar Legalez-Român (by Funky Citizens)

ABATERE

încălcarea dispozițiilor cu caracter administrativ sau disciplinar, prevăzută de legi (sau alte norme) și care atrage după sine sancțiuni disciplinare sau contravenționale

ai greșit, frate! încă nu e foarte grav, dacă nu-i spune „infracțiune”

ABROGARE

anularea unei legi sau a unei dispoziții legale și care are ca rezultat scoaterea din vigoare, în tot sau în parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeași valoare juridică sau de o valoare juridică superioară

puf!, gata, nu mai e!

ABȚINERE

situația în care judecătorul, procurorul, grefierul sau expertul care se află într-unul din cazurile de recuzare prevăzute de lege declară aceasta și este înlocuit dacă se constată că nu poate să participe în proces (de ex. este rudă cu una dintre părțile din proces)

se retrage, ca să nu-i zică lumea c-a fost pe nașpa

ABUZ DE DREPT

exercitarea unui drept împotriva scopului lui economic și social, a legii sau regulilor de conduită socială

te folosești de ceva mișto din lege, da’ ca să-ți bați joc de ăia

ABUZ ÎN SERVICIU

fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, precum şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

la fel k violu’, numa’ că cu legea

ACCES LA INFORMAȚII

dreptul persoanei de a avea acces la orice documentaţie de interes public

când vrei tu să știi, c-așa vrei tu

ACCESIUNE

încorporarea materială a unui bun considerat mai puțin important în altul mai important, cu efectul dobândirii dreptului de proprietate asupra primului bun de către proprietarul celui de-al doilea (ex. cumpărătorul unui set de mobilier dobândește și oglinda încorporată în el).

clar e ceva moka, numa’ că e cumva neașteptat

ACORD

reprezintă consimțământul la ceva, înțelegerea dintre două sau mai multe părți pentru încheierea unui act juridic

am bătut palma, avem un „deal”

ACT

document elaborat de o autoritate, prin care se atestă un fapt, o obligație, identitatea cuiva

hârtie cu ștampilă și cu semnătură, gen

ACT AUTENTIC

mijlocul de probă din categoria înscrisurilor, care s-a încheiat cu solemnitățile cerute de lege, de către un funcționar public, care are dreptul de a funcționa în locul unde s-a încheiat actul

tot așa, hârtie cu semnătură și ștampilă, da’ în original

ACT DE SESIZARE

actul prin care este sesizat organul de urmărire penală sau se dispune trimiterea în judecată a inculpatului. Actul de sesizare al instanței îl constituie rechizitoriul sau plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazurile prevăzute de lege

cum ar fi plângere la poliție sau la parchet, să-l ia cu duba; numa' că rechizitoriul îl face procuroru'

ACT JURIDIC CIVIL

manifestare de voință cu intenția de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica ori stinge un raport juridic civil

orice fel de contract, frate!

ACT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ

mijloc de probă din categoria înscrisurilor, încheiat între părți, fără prezența unui funcționar public, dar care cuprinde, pe lângă conținut și semnătura părților, elemente necesare pentru valabilitatea lui

o chitanță de mână sau orice ai semnat, mai puțin autografele

ACTIV PATRIMONIAL

totalitatea bunurilor şi a creanţelor susceptibile de evaluare bănească din patrimoniul unei persoane.

tot ce ai tu din care se pot scoate bani

ACTE PREMERGĂTOARE

actele procedurale, efectuate în scopul de a completa informațiile pe care le au organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni

acțiuni ale poliției și procurorilor, nu neapărat hârtii cu semnături, da' tot pe-acolo

ACȚIUNE CIVILĂ

mijlocul legal cel mai important de protejare (prin constrângere judiciară) a drepturilor civile încălcate sau a intereselor ocrotite de lege; posibilitatea reclamantului de a obține recunoașterea sau realizarea dreptului său contestat, încălcat, nerespectat, prin constrângerea judiciară a pârâtului

când dai pe cineva în judecată, posibil chiar statul, poliția, o instituție nașpa; rezultatul e că, data viitoare, poate se gândește de două ori înainte de-a face vreo nefăcută

ACTIUNE CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL

mijlocul legal prin care persoana care a suferit o pagubă ca urmare a infracțiunii săvârșite, solicită despăgubiri în vederea reparării pagubei

dacă tot au prins hoțul, vrei să-ți iei și telefonul înapoi, nu?

ACȚIUNE ÎN CONSTATAREA NULITĂȚII ABSOLUTE A UNUI ACT JURIDIC

mijloc procedural de valorificare a dreptului de a cere în justiție desființarea retroactivă a unui act juridic lovit de nulitate absolută (poate fi intentată de oricare din părți, de către procuror și de către orice persoană interesată, oricând, fiind imprescriptibilă)

dacă hârtia aia nu valorează nimic, cer să fie declarată nulă (și pot face asta oricând)

ACȚIUNE ÎN REVENDICARE

acțiunea prin care proprietarul care a pierdut posesia asupra unui bun individual determinat, cere instanței să i se stabilească dreptul de proprietate asupra bunului și să redobândească posesia lui de la cel care îl stăpânește fără drept

dacă era al meu, să mi-l dea înapoi!

ACȚIUNE PENALĂ

mijlocul prevăzut de lege prin care se realizează, în justiție, tragerea la răspunderea penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și pedepsirea acestora, pusă în mișcare prin actul de inculpare prevăzut de lege (ordonanța procurorului sau rechizitoriul de trimitere în judecată, dacă acțiunea penală nu a fost pusă în mișcare în cursul urmăririi) și care constituie mijlocul de sesizare a instanței, în vederea judecății

când dai pe cineva în judecată, când îi deschizi cuiva un proces; rezultatul e că poate merge la pușcărie

ALIBI

dovada sau mijlocul de apărare prin care o persoană dovedește că nu ar fi putut săvârși infracțiunea (de ex. dovedește că se afla în alt loc)

n-am fost io, că nu eram acia

AMENDĂ

sancțiunea administrativă, contravențională, fiscală sau civilă care constă în obligația autorilor unor fapte ilicite, de a plăti o sumă de bani care se face venit la bugetul de stat

nu-i chiar nota de la bar, da’ ai greșit, așa că tot e de plătit bani, mă-nțelegi?

ACȚIUNE ÎN JUSTIȚIE

mijlocul legal (sub forma unei cereri) prin care se aduce înaintea instanței conflictul de drepturi născut din încălcarea unei norme, și prin care se solicită constatarea sau realizarea unui drept, fiind condiția necesară ca o instanță să judece

când dai pe cineva în judecată, când îi deschizi cuiva un proces; rezultatul e că-ți câștigi dreptatea

AMENDĂ CIVILĂ

sancţiune de drept procesual civil aplicată de către instanţa judecătorească în vederea constrângerii debitorului la îndeplinirea unei obligaţii iniţiale de a face, constând în plata unei sume de bani către stat, sumă stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligaţiei

sângerezi la buzunare, până faci ce-ai zis că faci!

AMENDĂ CONTRAVENȚIONALĂ

sancţiune principală ce se aplică pentru comiterea unei contravenţii.

n-ai greșit atât de tare, tot te arde-n buzunare!

AMENDĂ JUDICIARĂ

reprezintă sancțiunea ce se aplică de către organul de urmărire penală prin ordonanță și de instanța de judecată, prin încheiere, persoanei care, în cursul procesului a săvârșit o abatere judiciară dintre cele prevăzute de legea procesuală

dacă n-ai fost cuminte în sala de judecată, dacă ai vorbit urât cu judecătorii, plătești, deh!

AMENDĂ PENALĂ

pedeapsa principală, alternativă cu pedeapsa închisorii, ce constă în suma de bani pe care este obligat să o plătească cel condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni

dai un ban da’ stai … afară

AMNISTIE

act de clemență a puterii legislative (Parlamentul României) prin care se înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârșită, cauză care înlătură răspunderea penală alături de prescripția răspunderii penale, lipsa plângerii prealabile și împăcarea părților. Ea se acorda prin lege și, dacă intervine înainte de condamnare, înlătură răspunderea penală, iar dacă intervine după condamnare înlătură și executarea pedepsei, precum și celelalte consecințe ale condamnării. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță, educative și asupra drepturilor persoanei vătămate (nu înlătură acțiunea civilă)

o formă de iertare a infracțiunii—îți dai seama câți o să iasă?, păi n-o să mai avem loc la terase, nenică!

ANULARE

sancțiune civilă ce constă în desființarea retroactivă, prin hotărâre judecătorească, a unui act juridic lovit de nulitate relativă

ca și cum n-ar fi existat

ARHIVĂ

totalitatea actelor, dosarelor, documentelor unei instituţii, unui oraş etc. care se referă la activitatea acestora.

o cârcă de dosare și hârțogăraie

ARHIVA INSTANŢEI

serviciu administrativ al instanţei de judecată unde se păstrează, în dulapuri speciale, pe termene fixate (zilele când urmează să aibă loc judecata) dosarele aflate în curs de judecată, iar cele judecate în locuri special amenajate

tot o cârcă, da’ ordonată!

APEL

calea de atac ordinară cu care pot fi atacate toate sentințele, cu excepțiile prevăzute de lege, fiind al doilea grad de jurisdicție asupra fondului cauzei

ăștia au greșit, las’ că mă duc mai sus, să le-arate judecătorii ăia care știu mai multă carte!

APROD

persoana ce îndeplineşte funcţii administrative la instanţele de judecată, aduce la îndeplinire dispoziţiile instanţei în legătură cu păstrarea ordinii şi a solemnităţii dezbaterilor.

un fel de jandarm al instanței

ARESTARE PREVENTIVĂ

măsura procesuală luată de judecător în condițiile expres prevăzute de Codul de procedură penală, constând în privarea de libertate a unei persoane pentru a asigura desfășurarea procesului penal în vederea realizării scopului acestuia

la mititica, până se judecă; după judecată, dacă ești vinovat, te transferă la răcoare, mă-nțelegi?

AREST LA DOMICILIU

măsura procesuală preventivă care se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, în situaţia în care există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni

stai acasă cu brățara la picior, cum ai văzut în filme; da’ cine-ți ia țigări?!

AUDIERE

act procedural ce constă în ascultarea părților, a martorului, a expertului, pe parcursul procesului, în modul și în condițiile prevăzute de lege

ziceți, domnu’, vă ascultăm cu interes

AUTOR NECUNOSCUT

persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală, dar despre care nu se cunosc detalii, cu privire la care s-a facut sesizarea organului judiciar

vorba lu' Nenea Iancu: „ăla io, ăla io, ăla niciunu'!”

AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT

principiu juridic potrivit căruia hotărârile judecătorești definitive capătă autoritate (putere) de lucru judecat, nemaiputând fi atacate decât prin căile de atac extraordinare. Hotărârile judecătorești definitive devin executorii și împiedică o nouă urmărire pentru aceeași faptă, chiar dacă acesteia i s-ar da o nouă încadrare juridică

adică nu vii tu acuma să dai peste cap ce-a hotărât un judecător, da?

AUTORITATE TUTELARĂ

organ al administraţiei publice căruia îi revin atribuţiile privitoare la organizarea tutelei, la supravegherea, controlul şi îndrumarea modului în care se desfăşoară activitatea de ocrotire a minorilor

un fel de mama ta și tata tău, plus bunicii, la pachet, da’ sub formă de instituție publică

AUTOSESIZARE

modalitatea organului de urmărire penală de a se sesiza din oficiu ori de câte ori constată prin mijloace proprii, altele decât denunţul sau plângerea, săvârșirea unei infracţiuni

dacă vrea mușchiu’ lui de organ, se autosesizează, na!

AVERE ILICITĂ

avere obţinută prin mijloace interzise de legea penală

știi și tu de unde vin banii și casele-alea, da’ nu vrei să recunoști c-ai încălcat legea

AVERE NEJUSTIFICATĂ

avere a cărei provenienţă nu poate fi justificată din punct de vedere legal

nici tu nu mai știi de unde-ai scos banii ăia sau de unde ți-a crescut o casă-n curte :P

BUNĂ CREDINȚĂ

obligația de comportament conform cu regulile de conviețuire, care revine părților la încheierea și executarea unei convenții

cum vrem cu toții, să fie bine, ca să nu fie rău!

BUNE MORAVURI

constituie ansamblul normelor de conduită, cu caracter moral, la care legea civilă face uneori trimitere pentru a fi luate în considerare de către instanță, ca un criteriu de apreciere a caracterului imperativ al unor texte de lege, a caracterului ilicit al unei cauze sau al unor condiții contractuale

cum ar fi trebuit să stea lucrurile, ca să fie cu adevărat bine pentru toată lumea, băi, nene!

BUNURI

obiecte cu o valoare economică, în privința cărora se pot constitui drepturi și obligații patrimoniale

bani, bijuterii, tablouri, d-astea...

BUNURI COMUNE

bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soți care, de la data dobândirii lor, sunt bunuri ale ambilor soți. La desfacerea căsătoriei bunurile comune fac obiectul partajului

ce-am luat amândoi, se-mparte pe din doi!

BUNURI IMOBILE

bunuri care au o așezare fixă, stabile, care nu pot fi mutate dintr-un loc în altul fără să-și piardă destinația inițială sau identitatea (ex.: terenuri, clădiri)

case, terenuri, apartament la bloc, vilă la munte...

BUNURI MOBILE

bunuri care nu au o așezare fixă, stabilă (care poate fi mișcat dintr-un loc în altul prin forța proprie sau cu concursul unei energii străine, fără să-și piardă valoarea economică)

telefoane, mașini, televizoare, frigidere...

CALE DE ATAC

mijloc procedural prin intermediul căruia părţile interesate sau procurorul au posibilitatea de a solicita şi obţine desfiinţarea hotărârilor judecătoreşti nelegale sau netemeinice. Prin căile de atac ordinare (apel) se exercită un control judiciar asupra hotărârilor judecătoreşti nedefinitive

ăștia au greșit, las’ că mă duc mai sus, să le-arate judecătorii ăia care știu mai multă carte!

CALE EXTRAORDINARĂ DE ATAC

prin căile de atac extraordinare (recurs, contestaţie în anulare, revizuire) controlul judiciar este exercitat asupra hotărârilor judecătoreşti definitive

ăștia au greșit, las’ că mă duc mai sus, să le-arate judecătorii ăia care știu mai multă carte!

CAMERĂ PRELIMINARĂ

instituţie de drept procesual penal menită să contribuie la reducerea duratei proceselor şi simplificarea procedurilor judiciare penale. Prin procedura camerei preliminare se urmăreşte rezolvarea chestiunilor ce ţin de legalitatea trimiterii în judecată şi de legalitatea administrării probelor, asigurându-se premisele pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei în fond.

să ne zică dacă ne primesc la judecată!

CAPACITATE DE EXERCIȚIU

aptitudinea persoanelor cu voinţă conştientă şi discernământ de a încheia acte juridice civile, de a dobândi drepturi şi de a-şi asuma obligaţii prin acte juridice proprii

sunt major, sunt vaccinat, fac ce vreau!

CAPACITATE DE FOLOSINȚĂ

calitatea omului de a fi subiect de drept, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi și obligații; aptitudinea persoanei juridice de a avea drepturile și obligațiile în concordanță cu scopul avut în vedere la înființarea ei

de când ești prunc și pân’ la bătrânețe

CAUȚIUNE

suma de bani pe care trebuie să o depună inculpatul ca garanție că va respecta obligațiile ce-i revin în timpul liberării provizorii

și dacă te crede judecătorul pe cuvânt, tot tre’ să mai dai un ban

CAUZE JUSTIFICATIVE

stări, situaţii cazuri, împrejurări prevăzute de legea penală şi a căror existenţă, în timpul săvârşirii unei fapte incriminate, fac ca aceasta să nu constituie infracţiune (ex. starea de necesitate, legitima apărare)

iexistă o explicație!

CAUZE DE NEIMPUTABILITATE

cauze personale care înlătură vinovăția ca trăsătură esențială a infracțiunii (ex. constrângerea, minoritatea)

da’ io am fost și bolnav când eram mic, ce mai vrei de la mine?

CAZ FORTUIT

cauză generală care înlătură răspunderea pentru fapta generată de un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat

norocul unuia, ghinionul altuia

CERCETARE PENALĂ

activitatea desfăşurată în cadrul urmăririi penale de către organele de cercetare penală, constând, printre altele, în strângerea probelor, identificarea infractorului şi stabilirea răspunderii acestuia

ce-a’ făcut, Bo$$?

CERERE

sesizare adresată unui organ de jurisdicție sau unui alt organ de stat pentru valorificarea, recunoașterea sau apărarea unui drept

plângere, lăcrămație, petiție, jalbă

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

act procedural prin care se pune în mişcare acţiunea civilă şi se învesteşte instanţa cu soluţionarea acesteia

cum ajungi la judecată

CERERE RECONVENŢIONALĂ

mijlocul procedural prin care pârâtul dintr-un proces pendinte formulează pretenţii proprii împotriva reclamantului

mă pârăști, te pârăsc și eu pe tine

CLAUZĂ ABUZIVĂ

clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorilor şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor

steluța de pe ultima pagină, scrisă cu font de 3

CIRCUMSTANȚE ATENUANTE

stări, situaţii, împrejurări avute în vedere la individualizarea judiciară a pedepselor care atrag o diminuare a sancţiunii

te-nțeleg, plătești mai puțin, da’ nu te iert!

CIRCUMSTANȚE AGRAVANTE

stări, situaţii sau împrejurări care reflectă un grad de pericol social mai ridicat al faptei ori periculozitate mai mare a infractorului şi care atrag o agravare a pedepsei

hai ca-i groasă rău, nu scapi deloc ușor

CLAUZĂ CONTRACTUALĂ

stipulație inclusă de părți, în virtutea principiului libertății convențiilor, în conținutul contractului lor

ce scrie în contract că ai dreptul să faci ori că te obligă să faci

CLASARE

modalitate de încetare a procesului penal, în faza de urmărire penală

pfiu, bine c-am scăpat!

CLAUZĂ PENALĂ

stipulaţie contractuală prin care părţile evaluează anticipat cuantumul despăgubirilor ce vor fi datorate de partea în culpă, în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor asumate

dacă nu te ții de treabă, vei plăti

COMPETENȚĂ

capacitatea dată de lege unei instanțe de a soluționa anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri

dacă poate sau nu poate să judece chestiunea

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații